Adatkezelési szabályzat

A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket akár a weboldalunk, akár a mobil alkalmazásunk használata során vagy az Ön utazási szokásaival kapcsolatban („cookie-k” alkalmazásával) Önre vonatkozóan gyűjtünk, amikor nálunk foglal.

 

1. KIK VAGYUNK?

A Média Bay Kft. („Média Bay”, illetve a „mi” névmás és annak ragozott formái) (székhely: 1133, Budapest, Kárpát utca 31-37; cégjegyzékszám: 01-09-878213), a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval érintett adatkezelések esetében adatkezelőként tevékenykedik. Ennek megfelelően a Média Bay dönti el azt, hogy a személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik.

Amennyiben Ön a Média Bay ügyfele vagy partnere, a jelen Adatkezelési Tájékoztató ennek megfelelően vonatkozik Önre. Ilyen esetben a Média Bay Kft. közös adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként tevékenykedik az Ön személyes adatainak kezelése vonatkozásában. Amikor a Média Bay és a Média Bay Kft.. közös adatkezelőként tevékenykedik, átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a kötelező adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az Ön jogainak gyakorlásával és a hivatkozott jogszabályok által megkövetelt információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását. Ön az említett megállapodás feltételeitől függetlenül gyakorolhatja a kötelező adatvédelmi jogszabályok alapján külön-külön az adatkezelők tekintetében, illetve velük szemben az Önt megillető jogokat.

A Média Bay a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) nyilvántartásában regisztrált adatkezelő. (Az ügyfeleink adatainak kezeléséhez kapcsolódó nyilvántartási szám: 01771)

 

2. KAPCSOLATTARTÁS

2.1. A Média Bay elérhetősége

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben szeretné gyakorolni a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz. Ezenkívül az alább megadott címre postai levelet küldhet, vagy kiválaszthatja az adatvédelemmel kapcsolatos kérés megfelelő kategóriáját a Média Bay-fiókjába való belépés után vagy a következő hivatkozásra kattint:.

A Média Bay adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei

A Média Bay adatvédelmi tisztviselője, akihez a kérdéseivel fordulhat.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

E-mail: adatvedelem@instagent.hu

Levelezési cím: Címzett: Adatvédelmi tisztviselő; Média Bay Kft., 1133, Budapest, Kárpát utca 31-37.

 

3. A SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENT EZ?

A személyes adatok egy élő személyre vonatkoznak, aki ezekből az adatokból egyértelműen azonosítható. Idetartozik különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, hitel- vagy bankkártya száma, különleges gondoskodással kapcsolatos igénye. Az azonosítás elvégezhető önmagából az információból vagy egyébként az adatkezelő birtokában lévő, illetve várhatóan a birtokába kerülő bármely más információval együtt.

 

4. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatokat weboldalunkon, mobilalkalmazásunkon, e-mailen, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül és postai úton gyűjtjük.

 

5. MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK)

Az Ön személyes adatait a következő célokra gyűjtjük és használjuk fel:

a.) A Média Bay fiók létrehozása céljából; ennek érdekében a következő adatokat gyűjtjük: név, nem, mobilszám, e-mail cím.

b.) Regisztrációjának feldolgozása érdekében ebből a célból a következő adatokat gyűjtjük: az regisztráló ügyfelek nevei, címei, telefonszámok, e-mail és IP-címek, hitel-/bankkártya vagy egyéb fizetési adatok.

c.) A tőlünk vásárolt szolgáltatások teljesítésére ebből a célból a következő adatokat gyűjtjük: az ügyfél neve,állampolgársága, neme, telefonszáma, e-mail címe, hitel- vagy bankkártya adatai, instagent felhasználói fiókjának száma.

d.) A weboldalunkon harmadik felekhez tartozó szolgáltatások vagy termékekvásárlásának megkönnyítésére; a következő adatokat gyűjtjük ebből a célból: az ügyfél neve, állampolgársága, neme, telefonszáma, e-mail címe, hitel- vagy bankkártya adatai, különleges ellátással kapcsolatos igénye, születési ideje és instagent felhasználói fiókjának száma.

e.) Az Önnel folytatott kommunikációra a következő adatokat gyűjtjük ebből a célból: név és kapcsolattartási adatok, a kommunikáció célja.

g.) Az Önnek szóló hírlevelek küldésére; a következő adatokat gyűjtjük ebből a célból: név és kapcsolattartási adatok, az Ön keresési előzményeire vonatkozó adatok.

h.) Az Ön igényeire szabott ajánlatok küldésére; a következő adatokat gyűjtjük ebből a célból: név és kapcsolattartási adatok, az Ön keresési előzményeire vonatkozó adatok, előző foglalási adatok.

i.) Ügyfél-elégedettségi felmérések lefolytatása érdekében folytatott kommunikációra. Ez az elemzési célokat, a minőségjavítást, a szolgáltatásfejlesztést, a weboldal teljesítményének fejlesztését, a hirdetési kampányok sikerességének mérését és a szolgáltatások személyre szabását szolgálja. Ebből a célból a következő adatokat gyűjtjük: név és kapcsolattartási adatok, foglalási előzmények adatai.

j.) Adminisztratív és jogi célok támogatására,például a csalás megelőzésére szolgáló szűrésre, biztonsági és védelmi célokra. Ebből a célból a következő adatokat gyűjtjük: az ügyfél neve, címe, telefonszáma, IP-címe, regisztrációs és tranzakciós előzményei, hitel-/bankkártya adatai.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a instagent felhasználói fiók létrehozása (regisztráció) során megadott személyes adatok kerülnek felhasználásra a CRM rendszerünkben is.

Ezért kérjük, hogy a regisztráció során ügyeljen arra, hogy a személyes adatait pontosan úgy adja meg, ahogy azok abban a személyes okmányaiban szerepelnek.

Abban az esetben, ha a személyes adatai pontatlanul vagy hiányosan szerepelnek, a jelen Adatkezelési Tájékoztató 10.2. pontja alapján Ön jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérni.

 

6.PROFILALKOTÁS

Az Ön hozzájárulása alapján profilalkotást végzünk annak érdekében, hogy az igényeinek, preferenciáinak és érdeklődési köreinek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatok között szerepelhetnek egyebek mellett felmérésekben való részvételért cserébe adott voucherek, más szolgáltatásokon nyújtott kedvezmények, repülőjegy-kedvezmények. Az ajánlatok lehetnek a Média Bay Kft.., a Média Bay vagy szerződéses partnereink ajánlatai, vagy más harmadik személyek ajánlatai. Az ajánlatokat e-mailen, telefonon vagy rendszeren küldött értesítésekkel kaphatja meg.

 

Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat az Önhöz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a gazdasági helyzethez, az egészségi állapothoz, a személyes preferenciákhoz, az érdeklődéshez, ma egbízhatósághoz, a viselkedéshez, a tartózkodási helyhez vagy a mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. bekezdésének a.)–f.) pontjában megjelölt adatkezelési célok jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az „Infotv.”) 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, 2018. május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja is (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban „GDPR”), vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. bekezdésének g.)–h.) pontjában megjelölt adatkezelési célok jogalapját az Infotv. 5. § (1) a) pontja, illetve 5. § (2) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, 2018. május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pontja is, vagyis az ilyen adatkezelési célok az Ön hozzájárulása alapján teljesülnek.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. bekezdésének i.)–j.) pontjában megjelölt adatkezelési célok jogalapját az Infotv. 6. § (5) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történik, 2018. május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja is, vagyis az ilyen adatkezelési cél a Média Bay jogos érdekei alapján történik. Ha a jogalap a Média Bay jogos érdeke, gondosan megvizsgáljuk az Ön érdekeit, alapvető jogait és szabadságait, valamint azt is, hogy nem élveznek-e elsőbbséget a jogos érdekekkel szemben (érdekmérlegelési teszt).

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. bekezdésének k.) pontjában megjelölt adatkezelési cél jogalapját az Infotv. 5. § (1) b) pontja, illetve 6. § (5) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történik, 2018. május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja is, vagyis az ilyen adatkezelés a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

 

Következmények a személyes adatok megadásának megtagadása/elmulasztása esetén

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az 5. a.) pontban felsorolt személyes adatokra szükségünk van a légi személy- és poggyászfuvarozási üzletszabályzat teljesítéséhez és a szolgáltatások nyújtásához. Ha nem bocsátja rendelkezésünkre a kért személyes adatokat, akkor egyáltalán nem vagy csak részben fogjuk tudni Önnek a kért szolgáltatásokat biztosítani.

 

Ha Ön visszavonja vagy nem adja meg a hozzájárulását a 6.1 pontban említett különleges adatok felhasználásához, akkor lehetséges, hogy egyáltalán nem vagy csak részben fogjuk tudni biztosítani a kért szolgáltatásokat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem lehetséges az esetlegesen már kifizetett díjak törlése vagy visszatérítése.

 

8. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloknak megfelelő szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük meg.

 

Nem őrizzük a személyes adatokat az indokoltan szükségesnél hosszabb ideig: annak érdekében, hogy megfeleljünk az adat megőrzésre vonatkozó jogszabályoknak a közöttünk létrejött szerződés teljesítésétől (vagyis a instagentfiók törlésétől) számított hat évigAz Önről gyűjtött internetes keresési adatokat négy napig őrizzük meg.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. paragrafusa szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év.

 

Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszüntetéséig kell megőrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, ezt követően polgári jogi követelések esetén a polgári jog szerinti elévülési idő letelte után az adatokat törölni kell.

 

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásig történik.

 

9. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE

Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, az új adatkezelés megkezdése előtt új tájékoztatással fogunk Önnek szolgálni, amelyben ismertetjük az új adatkezelésre vonatkozó feltételeket. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt az Ön hozzájárulását is kérni fogjuk.

 

10. AZ ÖN ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra, hogy

 

 • kérje a személyes adataihoz való hozzáférést,
 • kérje a személyes adatainak helyesbítését,
 • kérje a személyes adatainak törlését,
 • kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 • kérje az adathordozást,
 • tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
 • visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

10.1 Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, kérje a személyes adataihoz való hozzáférést.

 

Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől, vagy további másolatok esetén ügyintézési költség címén észszerű összegű díjat számíthatunk fel.

 

10.2.A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

10.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törölni a kért adatokat. Ebben az esetben a jövőben nem fogunk tudni további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

 

10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és ezeket csak bizonyos célokból kezeljük.

 

10.5. A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait.

 

Továbbá, ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

Ezenkívül bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a Média Bay nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

 

10.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

 

10.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy a instagent felhasználói fiókjának vagy mobileszközének beállításait megváltoztatva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Ha Ön visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nekünk adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy a kért szolgáltatásokat egyáltalán nem vagy csak részben tudjuk nyújtani (pl. különleges gondoskodás esetén, ha a különleges adatok kezelésére van szükségünk).

 

10.8. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt tehet, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

 

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410).

 

11. HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Média Bay eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 

 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek érvényben a személyes adatok védelme érdekében.

 

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel,véletlen elvesztéssel, megváltoztatással, illetve jogosulatlan közléssel vagy hozzáféréssel szemben, különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben,amikor az adatkezelése része az adatok hálózaton keresztüli továbbítása, valamint az adatkezelés minden további jogellenes formájával szemben.

 

Ennek megfelelően a Média Bay egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokhoz, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá. Ezeknek a személyeknek az adatokat a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeik teljesítéséhez kell ismerniük.

 

Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Az ilyen jellegű adatok az Ön számítógépéről a Média Bay foglalásokat kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül, a legfejlettebb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével jutnak el.

 

12. A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

Tevékenysége során a Média Bay igénybe veheti különböző adatfeldolgozók és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy a Média Bay nevében és az utasításai szerinti konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait. Ezenkívül a repülésre vonatkozó alkalmazandó jogszabályok értelmében a Média Bay köteles megosztani az Ön személyes adatait kormányzati szervekkel, hatóságokkal és más bűnüldöző szervekkel.

 

Az adatfeldolgozók a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatfeldolgozási szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az adatokat meg kell őrizniük.

 

Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó harmadik felekkel (címzettek) közölhetjük az alábbiakban ismertetett célokból:

 

 • harmadik fél szolgáltatók, akiknek a szolgáltatásait weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül vásárolta meg (ideértve egyebek mellett a biztosítást vagy a transzferszolgáltatást);
 • partnereink olyan hűségprogramokban, amelyekhez Ön csatlakozott;
 • földi kiszolgálást végző társaságok és repülőterek a kért szolgáltatás nyújtása érdekében;
 • hitelkártya-társaságok és fizetési szolgáltatók a weboldalunkon, illetve az alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezett fizetési tranzakciói feldolgozása érdekében;
 • a megbízásunkból az ügyfelek körében felméréseket végző harmadik felek;
 • egyéb harmadik felek, akik az adatkezeléseinkben részt vesznek;
 • olyan harmadik felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók, akik az Önnel kötött szerződések végrehajtása vagy alkalmazása érdekében kerültek a részünkről bevonásra;
 • kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), amennyiben ezt kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

 

12.1. A Média Bay 

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk a Média Bay vállalatai között olyan mértékben, amennyiben az szükséges a tőlünk vásárolt szolgáltatások nyújtásához vagy ahhoz, hogy megkönnyítsük harmadik felektől származó szolgáltatások vagy termékek vásárlását a weboldalunkon, mobilalkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül. A Média Bay vállalataival kapcsolatos további információkért kattintson ide.

 

12.2. Harmadik fél szolgáltatók

Ha weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül egy harmadik fél szolgáltató szolgáltatását vásárolja meg (pl. transzferszolgáltatást vagy bármilyen kapcsolódó szolgáltatást rendel), a vásárlás megkönnyítése céljából az adott szolgáltatónak továbbítjuk az Ön személyes adatait.

 

Az ilyen harmadik felek által végzett adatkezelés tekintetében az adott harmadik felek adatvédelmi szabályzatait is figyelembe kell venni. Kérjük, hogy ilyen esetekben az adott cég adatkezelési gyakorlatát illetően tanulmányozza az adott harmadik fél weboldalán elérhető adatvédelmi szabályzatot. Továbbá abban az esetben mi kapunk Önnel kapcsolatos információkat harmadik felektől, ha például Ön részt vesz egy hűségprogramban.

 

12.3.Adatfeldolgozók

A Média Bay bizonyos harmadik feleket alkalmaz, akik közreműködnek a tőlünk vásárolt szolgáltatások teljesítésében. Ezek a harmadik felek a következő szolgáltatásokat nyújtják:

 

 • pénzforgalmat feldolgozó szolgáltatások;
 • hűségprogramok lebonyolítása;
 • IT-támogatási szolgáltatások nyújtása;

 

12.4. Telefonos ügyfélszolgálat

A telefonos ügyfélszolgálat biztosítására harmadik feleket alkalmazunk. A beszállítókkal kapcsolatban itt találhat további információkat. Telefonos ügyfélszolgálatunk a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli az Ön személyes adatait. A hívást a hozzájárulása esetén a szóbeli nyilatkozatok védelme és reprodukálhatósága érdekében rögzítjük és esetleges későbbi panaszkezelési célokból ezeket összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal is. Az elektronikusan, postán és e-mailben beérkező panaszokat is archiváljuk, és szintén összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal esetleges későbbi panaszkezelési célokból.

 

12.5. Kormányzati hatóságok és bűnüldöző hatóságok:

Továbbíthatjuk az Ön személyes adatait kormányzati hatóságokhoz vagy bűnüldöző szervekhez, például a rendőrséghez és a felügyeleti hatóságokhoz, amennyiben ezt kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján vagy a jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

 

13. A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

Szükség lehet arra, hogy az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre továbbítsuk annak érdekében, hogy az igényelt szolgáltatást nyújtani tudjuk Önnek, illetve az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek a Média Bay olyan tagjai, adatfeldolgozói, valamint szolgáltatói olyan országokból, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Gazdasági Térség. Emiatt, ha szükséges, a Média Bay megtesz az Ön személyes adatainak címzettjei tekintetében minden olyan intézkedést, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges, különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek vagy az Európai Bizottság határozatának alkalmazásával, amely kimondja, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az az ország, ahol a továbbított adatok címzettje tartózkodik.

 

Ha a külföldre továbbított adatok vonatkozásában nem biztosítható a személyes adatok megfelelő szintű védelme, akkor az ilyen külföldre történő adattovábbításhoz az Ön külön hozzájárulását kérjük. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adat-továbbításnak ilyenkor bizonyos kockázatai lehetnek. Ilyen különösen az, hogy az adatok címzettjének országában jogosulatlan harmadik felek indokolatlanul hozzáférhetnek az említett adatokhoz, és előfordulhat, hogy nem tudja gyakorolni az Önt érintettként megillető jogokat és/vagy azt a jogát, hogy tiltakozzon olyan cselekedetek ellen, amelyek sértik az Ön személyes adatait és a magánélet tiszteletben tartásához való jogát.

 

Az úti célja alapján a weboldalon az indulási és úti célok között megtalálhatja, hogy mely harmadik országokba továbbíthatjuk az Ön személyes adatait, vagy honnan férhetnek azokhoz hozzá.

 

14. COOKIE-K

A weboldalunk használata során a cookie-kat a böngészője az eszközén tárolja. A Média Bay által alkalmazott cookie-król és azok letiltási lehetőségéről ide kattintva olvashat bővebben. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a cookie-kat letiltja, lehet, hogy az Ön böngészőjében nem fog megfelelően működni a weboldalunk. A célunk azt biztosítani, hogy weboldalunkon a látogatók megtalálják, amit keresnek, és a leginkább releváns marketingkommunikációt nyújtsuk nekik. A cél elérése érdekében tárolhatjuk és felhasználhatjuk az Ön adatait, és használati profilokat alakíthatunk ki piackutatási, a weboldalunk és szolgáltatásaink minőségének javítása, a szolgáltatás fejlesztése, a weboldal teljesítményének fejlesztése, a hirdetési kampányok sikerességének mérése és a szolgáltatások személyre szabása céljából.

 

Ameddig a Média Bay-fiókjába nem jelentkezik be, ezeket az adatokat álnevesítve használjuk fel az előzőekben ismertetett célokra. Ez azt jelenti, hogy a nevét és az Önt esetlegesen azonosító egyéb jellemzőket egy másik azonosítóval helyettesítjük annak érdekében, hogy ne lehessen Önt természetes személyként beazonosítani, és ezt a használati profilt nem fogjuk az Önre vonatkozóan tárolt más adatokkal összekötni. Amikor a Média Bay- felhasználói fiókjába bejelentkezett, ezeket az adatokat megszemélyesítve és Önhöz kapcsolva használjuk fel az előzőekben ismertetett célokra.

 

Ön jogosult bármikor tiltakozni az ellen, hogy az adatait a fent leírtak szerint használati profilok alkotására használjuk fel.

 

A személyre nem visszavezethető adatokat (a teljesség igénye nélkül: névtelen demográfiai adatok, online viselkedési adatok) átadhatjuk szerződött partnereinknek (pl. harmadik fél szolgáltatók, vagy a különleges előnyöket biztosító, instagentlogóval ellátott hitel- és bankkártyákat kibocsátó bankoknak) piackutatás céljából. „A személyre nem visszavezethető adat” ilyen értelemben azt jelenti, hogy úgy módosítjuk az Ön személyes adatait, hogy a személyes vagy az anyagi helyzetet érintő információkat nem lehet Önhöz kötni, vagy az összekötés aránytalanul sok időt, költséget és erőfeszítést igényelne. A foglalás során az Ön által használt böngésző és számítástechnikai eszköz által a weboldalunknak küldött adatokat tároljuk. Ilyen adatokat kizárólag összesített, személyre nem visszavezethető formában adunk át harmadik feleknek.

 

15. A SZEMÉLYES ADATOK MARKETING CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA

Hírleveleket küldünk Önnek az aktuális akciókról és különleges ajánlatokról, ha a szolgáltatásokra feliratkozva ilyen tájékoztatást kért tőlünk, vagy megadta nekünk ehhez az adatait. Elektronikus úton csak akkor keressük meg Önt marketing célokból, ha a megfelelő jelölőnégyzetet bejelölve egyértelműen jelezte felénk a hozzájárulását azon az adatbeviteli űrlapon, amelyen a kapcsolattartási adataitmegadta.

 

16. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a instagent.hu-n.

 

17. HARMADIK FELEK WEBOLDALAI

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében a instagent.hu weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. A Média Bay nincs befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállal felelősséget.

 

18. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Média Bay nem vállal felelősséget azért, ahogyan engedélyezett esetben harmadik felek a saját céljaikra használják fel az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a harmadik felek tekintendők adatkezelőknek is, ezért további információkért olvassa el az ő adatvédelmi szabályzatukat.

 

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat 2020 január 31-től hatályos.