A weboldal szolgáltatási feltételei

A weboldal szolgáltatási feltételei

1. Általános rendelkezések és értelmezés

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Média Bay Kft.. (székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 31-37.; a továbbiakban: „Média Bay”). A jelen Szolgáltatási feltételek keretében az „Ön” névmás és annak ragozott formái a weboldalt használó személyekre vonatkoznak (ideértve a weboldalt más személyek nevében használó személyeket is), és a „weboldal” szó a mobil weboldalra és a Média Bay mobilalkalmazásaira is érvényes.

2. A weboldal használata

A weboldal használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási feltételeket a weboldalhoz biztosított hozzáférés tekintetében, az alábbiakban részletezettek szerint. Amennyiben nem ért egyet a Szolgáltatási feltételekben foglaltakkal, elfogadja, hogy a weboldal használatára és elérésére nem jogosult.

3. Engedélyezett használat

A weboldal kizárólagos céljai, hogy Ön tájékozódhasson cégünk megoldásairól és szolgáltatásairól, profilt hozhasson létre a Média Baynél (vagy külső szolgáltatóknál), az influencer marketinghez és promóciókhoz kapcsolódó szolgáltatásokat vásárolhasson, kezelhesse profilját, valamint kapcsolatba léphessen a Média Bay-jel.

A weboldalt kizárólag a jelen Szolgáltatási feltételeknek megfelelően és saját, nem kereskedelmi céljaira használhatja fel. Az alábbiak különösen nem engedélyezettek:
a Média Bay előzetes írásos hozzájárulása nélkül bármely automatikus rendszer, algoritmus vagy szoftver felhasználása bármely anyag vagy adat részben vagy egészben történő megfigyelésére, kivonatolására, keresésére vagy másolására a weboldalról vagy annak használatán keresztül („screen scraping”);
tisztességtelen célú regisztráció indítása;
bármely szoftver, rutin vagy eszköz felhasználása vagy bármilyen lépés megtétele a weboldal működésének bármilyen módon történő megzavarása vagy az arra tett kísérlet érdekében, illetve indokolatlanul nagy terhelés okozása céljából, akár szándékosan történt, akár nem;
kísérlet a Média Bay bármely hálózatához vagy fiókjához, illetve más felhasználókról szóló információkhoz való hozzáférésre, illetve ezen hozzáférés megvalósítása;
illetve a weboldalra mutató hivatkozás alkalmazása a Média Bay előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Ha Ön a jelen Szolgáltatási feltételeket megsérti, a Média Bay egyéb jogainak sérelme nélkül, a Média Bay értesítés nélkül törölheti a regisztrációját és profilját, és/vagy megtagadhatja vagy letilthatja a weboldalhoz való hozzáférését, illetve különleges feltételeket léptethet életbe Önre nézve a weboldal elérése és használata kapcsán.

4. Tulajdonosi jogok

A weboldalon található minden információ, adat és anyag (korlátozás nélkül ideértve bármely logót, a weboldal megjelenését, felépítését, színsémáját és elrendezését, a szoftveres kódot és a mögöttes adatokat és adatbázisokat) védjegyjog, szerzői jog, adatbázisjog és/vagy egyéb bejegyzett és nem bejegyzett, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok által védett.

A weboldalon szereplő információk, adatok és anyagok bármilyen jellegű felhasználása vagy reprodukálása – az engedélyezett személyes, nem kereskedelmi célú felhasználáson túl – tilos, és a jelen Szolgáltatási feltételek megsértését jelenti, valamint sértheti a Média Bay vagy licencadói szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

5. Felelősségkorlátozás

A Média Bay nem vállal felelősséget a weboldal használatából vagy a rajta szereplő információkból eredő, bármilyen jellegű közvetlen, közvetett, különleges, büntetőjogi vagy következményi károkért és sérülésekért.

6. Irányadó jog és joghatóság

A jelen Szolgáltatási feltételek és a weboldal Ön által történő használata, valamint az ezekkel kapcsolatban felmerülő vagy ezekkel kapcsolatban álló bármely jogvita vagy kereset tekintetében és értelmezése szempontjából Magyarország törvényei az irányadók, és Ön elfogadja Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát.

Amennyiben a jelen Szolgáltatási feltételeket a magyartól eltérő nyelvekre fordítják, bármely ellentmondás vagy következetlenség esetén a magyar nyelvű Szolgáltatási feltételek az irányadók.

A Média Bay fenntartja magának a jogot az eljárás indítására bármely olyan féllel szemben, amely megsérti a jelen Szolgáltatási feltételeket („vétkes fél”) a feltételek megsértésének helyszíne szerinti bíróságokon vagy a vétkes fél lakóhelye szerinti ország bíróságain, saját kizárólagos belátásunk szerint.

7. Általános rendelkezések

A Média Bay fenntartja magának a jogot a weboldalon elérhető információk vagy anyagok értesítés nélküli módosítására. A Média Bay ezenkívül bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Szolgáltatási feltételeket, és a módosított változat azonnali hatállyal érvénybe lép, amint a weboldalon közzétesszük azt.

A weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja ezeket a módosított feltételeket.

Utolsó frissítés: 2020. január 31.